מתקפל-צהוב-וכתום4
מתקפל-צהובמתקפל-צהוב-וכתוםמתקפל-צהוב-וכתום2מתקפל-צהוב-וכתום4
*/